Yükleme ve Boşaltma Rampası

Yükleme ve Boşaltma Rampası

Yükleme ve Boşaltma Rampası

Yükleme Rampası, lojistik aktarma merkezleri, antrepolar ve farklı kasa seviyelerine sahip araçlarla yoğun yükleme boşaltma çalışmalarının yapıldığı tüm tesislerde yükleme boşaltma sürenizi minimuma indirir.

•Yükleme ve boşaltmalarda, yükleme rampaları emniyetli çözümler sağlar.
•Endüstriyel tesisler, marketler, marinalar, hava alanları gibi tesislerde seri kullanım sağlar.
•Yükleme rampaları depo ve nakil araçları arasında güvenli ve ekonomik yükleme - boşaltma yapılmasını sağlar.

Yükleme Rampaları Ekipmanları: •Komple elektro hidrolik ünite,
•Kontrol paneli IP 55, termik kesici, 24V buton, 10mm bağlantı hattı
•Lastik tamponlar 60x70x450 mm,
•Emniyet ventili,
•Kamyonun geri kaçması durumunda 300kg. dan az yükte hızı 0.05m/sn. altına düşüren kompanzasyon vanası,
•Platform genişliği 1750mm’den fazla olan yükleme rampalarının ön kanadı, 1750mm ana kanat ve arada bilye bağlantılı yan kanatlar olmak üzere 3 parça olabilir,
•Yükleme rampası maksimum çalışma yüksekliği