Siklon ve Multisiklon Tank İmalatı

Siklon ve Multisiklon Tank İmalatı

Siklon ve Multisiklon Tank İmalatı

Endüstriyel tesislerde Hava içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılması ve Toz Toplama Filtreleri öncesinde Ön Ayırıcı olarak, filtreye gelen toz partikül yükü azaltma amaçlı kullanılmaktadırlar. Siklonlar 50 µ ‘a kadar olan iri toz partikülerinin tamamını tutabilirlerken, 10 µ’un altındaki toz partiküllerini ise tutamazlar, bu kaçan tozları da torbalı filitrelerle tutmak gerekmektedir.

Çalışma Prensibi : Siklon girişinden yüksek hız ile teğetsel olarak siklona giren tozlu gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtası yla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır. Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek altdaki tüksek açılı konik toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir. Dışarıya verilen hava ile İnce toz partikülleri ihtiva ettiği takdirde bu partikülleri tutmak için Torbalı Filtre Üniteleri ile birlikte kullanılabilirler.


Avantajları:
• Yüksek verimli toz partikülü tutabilme özelliği.
• Bunkerinde Ön depolama avantajı
• Her Kapasite ve her türlü gaz için özel olarak dizayn edilebilme.