Hava ve Su Tankı İmalatı

Hava ve Su Tankı İmalatı

Hava ve Su Tankı İmalatı

Hava deposu kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eder. Düzgün, aniden değişmeyen hava basıncı sağlar. Kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar. (BakDepolanması Gereken Hava Miktarı.)

Hava deposu kapasitesi kompresör kapasitesine ve hava talebinin şekline bağlı olarak saptanır. Hava deposunun litre olarak kapasitesi kompresörün litre/saniye olarak kapasitesinin 6 katından 10 katına kadar seçilebilir. (bak tipik hava deposu kapasiteleri).

Hava deposunun ikinci faydası; hava içindeki nemin yoğuşmasını ve oluşan yoğuşumun (kondenstatın) boşaltılmasını kolaylaştırmasıdır. Nemin yoğuşması sonucunda hava deposu dibinde toplanan su traplar (otomatik tahliye aygıtları) vasıtasıyla sistem dışına atılmalıdır. (Bak. Kondensat Trapları)

Hava deposu mümkünse o tesisdeki en soğuk yere yerleştirilmelidir. Ortam havası korozyon yapıyorsa, hava deposunun özel bir astar boya ile boyanması gerekir. Gerekirse, hava deposu yapılmadan(alınmadan) önce depo üreticisinden ya da distribütöründen tavsiye istenmelidir.

Hava deposunun üzerinde emniyet valfi, manometre, kontrol deliği, boşaltma (drenaj) deliği ve tanıtıcı plaket olmalıdır (BS 5169 ve BS 6244). Deponun destek (taşıma) ayakları olmalıdır. Hava deposu basınçlı hava tesisindeki yerine depo gövdesinin tamamına erişecek ve inceleyebilecek şekilde monte edilmelidir.

Hava deposu kullanıldığı ülkedeki standardlara (talimatnamelere) uygun olmalıdır. Hava deposu ihraç edilecekse, deponun ihraç edileceği ülkenin adı depo üreticisine bildirilmelidir. Bu bildirim depo siparişi uygulamaya sokulmadan önce yapılırsa, deponun kullanılacağı ülkeye göre dizayn edilmesi için yeterli zaman bırakılmış olur.