Gaz ve Koku Yıkayıcı

Gaz ve Koku Yıkayıcı

Gaz Ve Koku Gidericiler

Islak bir filtre türü olan bu Filtreler, Endüstride Gaz Yıkayıcı ismi ile yaygın olarak kullanılasalarda toz ve partiküllerin filtre edilmesinde de kullanılırlar. Genelde Katı, Sıvı, Gaz ve buhar halinde Endüstriyel Tesisler, Evsel Atıklar, Muhtelif işlerde Operasyonel olarak atmosfere yayılırlar.

Endüstriyel Atıklarda başlıca gazlar ;
Amonyak (NH3) , Hidrojen Klorür (HC), Sülfür Dioksit (SO2), Hidrojen Florür (HP), Hidrojen Sülfür (H2S), Hidroklorik Asit (HCL), Nitric Asit (HNO3), Nitric Oksit (NOX), vs.. gibi başlıklar altında sıralanabilirler.

Daha az yaygın Asit Gazlar ise Hidrojen Bromür, Hidrojen Siyanür, Asetik Asit gibi organik Asitlerdir.
Bazı kirleticiler tek başına zararlı madde gibi görülmese de atmosferde girdiği reaksiyonla zararlı madde haline dönüşebilir. Örneğin Amonyak tek başına zararlı madde olarak görülmese de Atmosferle girdiği reaksiyonla amonyum sülfat, amonyum nitrat gibi tehlikeli kirletici sınıfına dönüşebilirler.

Bütün bu bileşenler Çevreye karşı yüksek derecede tehdit oluşturur. Meydana gelen asit yağmurları, araç, bina, eşya ile tüm canlı ve cansızlara yüksek potansiyel tehdit oluşturduğunda bu noktada Gaz Yıkayıcılarının amacı zararlı maddeleri çıkış noktasında absorve ederek Atmosfere yayılmasını önlemektir.

Bilmenizi isteriz ki MDSJ Gaz Yıkayıcıları, emsalleri ile mukayese edilemeyecek kadar fazla teknolojik ekipmanlarla donatılmışlardır. MDSJ Mühendisleri size tüm Enstrümanları ile birlikte komple ekipmanlar sunar. MDSJ Gaz Yıkayıcılarda Temizleme Sıvısı Genelde Su olmakla birlikte Kirletici gazın Cins’ine göre Volumetrik olarak Temizleyici Sıvı içerisine Kostik ilaveside yapılmaktadır.