Dekantör ve Dekantör Sistemi

Dekantörler ve Dekantör Sistemleri:

Dekantör, eski ayırma sistemlerine göre daha yüksek verimle çalışarak üründen, zamandan ve enerjiden tasarruf ederek yeni teknolojinin avantajlarını sunmaktadır. Endüstrinin büyümesiyle artan işçilik giderleri, kapasite artırma ihtiyacı, zamanı geçmiş kesikli (batch) temizleme ve ayırma tekniklerinin yetersiz kalması sürekli (kontinü) işlemeye geçişi gerektirmiştir. Sürekli işlemeyi sağlayan dekantörler, bu sorunları ortadan kaldırarak her türlü gereksinime cevap vermektedir.

Dekantör santrifüj; yüksek hızda dönen tambur ve tamburla aynı eksende farklı hızda dönen helezon, hız farkını ayarlayan tahrik grubu ile dönen elemanları taşıyan gövdeden meydana gelir. Ayrılacak olan katı-sıvı yada katı-sıvı-sıvı süspansiyonu dekantöre ait dönerli besleme haznesine besleme borusuyla girer. Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle süspansiyon helezon besleme haznesinden tambura girer ve tambur yüzeyine doğru özgül ağırlıklar farkıyla katmanlaşır. Çöken katı helezon vasıtasıyla konik kısımdan dışarıya taşınırken, ayrılan sıvı yada sıvı-sıvı( ağır ve hafif sıvı, örnek yağ ve su) tamburun silindir bölümünün bitiminden seviyesi ayarlanabilir plakalardan boşalır.
* Tambur ve helezon arasındaki hız farkı diferansiyel hız olarak tanımlanır.

Dekantörün Kullanım Alanları

Dekantörler çok farklı endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Dekantörler; sıvı karışımların birbirinden ayrılmasında, katıların konsantresi ve susuzlaştırılmasında, sınıflandırma ve bileşenlerin ekstraksiyonunda uygulanmaktadır.

Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisleri İçin Dekantörler
Endüstri atık suları faaliyet alanlarına göre çok farklılık gösterebilmektedir. Çeşitli endüstriyel faaliyetler için önem taşıyan parametreler ve deşarj standartları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğince belirtilmektedir.
Endüstriyel arıtma tesislerinde dekantörle susuzlaştırma işlemi, çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan mekanik - dinamik bir işlemdir. Dekantörler ;

• Alkollü içecek fabrikaları
• Boyahane tesisleri
• Çelik üretimi tesisleri
• De-inking tesisleri
• Deri fabrikaları
• Galvanizleme tesisleri
• Gübre tesisleri
• İlaç fabrikası
• Kağıt fabrikaları
• Kesimhane tesisleri
• Kimyevi madde üretimi tesisleri
• Kaolin tesisleri
• Maya fabrikaları
• Meyve suyu fabrikaları
• Nükleer tesisler
• Nişasta fabrikaları
• Petrol rafinerileri
• Vernik fabrikaları
Atık su arıtma ünitesinde başarıyla kullanılmaktadırlar.
Günümüzde dekantörlerin sayısı endüstriyel atıkların susuzlaştırılmasında artış göstermiştir. Yeni yapılacak yatırımlarda dekantör ile diğer statik tip susuzlaştırma ekipmanları kıyaslanmaktadır.